Seara de colinde 24/12

„Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa … „

” Hristos S-a născut! „ – iată un cuvânt care ne încălzeşte inimile, şi care ne umple vieţile cu mare bucurie. El reprezintă unul dintre evenimentele care rasună de-a lungul întregii istorii, pe care vălul de uitare al timpului nu îl poate stinge. Păstori şi magi aleargă, oameni de la toate marginile Pămâtului se strâng, Îl caută să Îi se închine şi tresaltă de bucurie. Îngeri şi oaste cerească duc vestea bună, o proclamă şi Îl laudă în locurile preaînalte.

Şi pentru că în îndurarea Sa, ne-a mai ocrotit pe parcursul unui alt an plin de har; şi astăzi pentru că ne dăruieşte încă o zi. Pentru că dragostea Lui măreaţă ne-a cuprins sufletul şi inimile, venim fiecare aşa cum suntem să ne proşternem înaintea ieslei Sale, să Îi aducem slavă şi să Îi mulţumim cu sinceritate. Venim cu rugăciuni şi cântare, ducem vestea naşterii Sale şi altora care încă nu au auzit de ea, sau rămân nepăsători.

Biserica Betel vă invită pe toţi, fie mici, fie mari, la o seară de colinde vineri, pe data de 24 Decembrie, începand de la ora 19:30. Vă aşteptăm cu mare drag, ca să aducem de data aceasta în centrul atenţiei noastre şi să ne reamintim de profunda realitate a naşterii Mantuitorului întregii lumi, şi Domnului nostru Isus Hristos.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. Lumina aceasta este adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.  Noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har … .

„După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat.”

„Îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

„Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”